Utveckling och design exakt för dina behov

Med BXB Industrial som partner behöver du inte känna begränsningar vare sig när det gäller form, funktion, material eller kvalitet. Finns inte de produkter du efterfrågar analyserar vi behoven, konstruerar, produktionsanpassar och tillverkar vi dem på det mest kostnadseffektiva sättet med full kvalitetssäkring.

Rätt funktion, till rätt kostnad, i rätt tid

Genom erfarenhet, kompetens och produktionsmöjligheter kan vi utveckla applikationsanpassade lösningar som ger mervärde för dig och din produkt. Våra konstruktörer jobbar både ute på fältet i samarbete med våra kunders utvecklingsavdelningar och på hemmaplan i projektgruppen tillsammans med ansvarig kundutvecklare, supportorganisation och logistik.

Steg för steg till en
kvalitetsäkrad leverans

Våra främsta verktyg i utvecklingsarbetet är AER (Application Evaluation Report), Solid Works Cad-system och vi jobbar i enlighet med 5P projektmodell för vår nyutveckling och omkonstruktion av produkter. Vi hjälper dig hela vägen!

Oavsett om din applikation kräver en enkel mekanisk konstruktion, en komplex delmonterad komponent eller en avancerad kombination av mekanik och elektronik så kan BXB Industrial hjälpa dig att hitta rätt funktion, design och bästa möjliga tillverkningssätt.

Vi erbjuder produktutveckling och tillverkning i alla på marknaden förekommande material. Det kan vara stål, plast, aluminium, gjutgods eller kombinationer av olika material. Du får alltid rätt produkt i rätt material för bästa totallösning.

BXB Industrial har lång erfarenhet av lås, gångjärn och beslag för en mängd olika applikationer, t.ex:

  • maskinskydd och grindar
  • ventilationsprodukter
  • elskåp
  • fordonsindustri
  • apparatskåp för IT och telekom
  • med flera…

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan lösa dina behov inom gångjärn, handtag, lås och beslag

Telefon: 036-36 16 00
Email: info@bxbindustrial.se

BXB Design använder cookies för att underlätta för besökaren. Läs mer här.